(อบต.ด่านแม่ละเมา)ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2556 เวลา 11.05 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 352 ท่าน