สถจ.ตาก)ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2556 เวลา 15.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 402 ท่าน