ผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูล info (จัดเก็บรายได้) (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/573 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2556 เวลา 11.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 302 ท่าน