(อบต.หนองบัวเหนือ)ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๐ โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2556 เวลา 14.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 380 ท่าน