รายงานความเคลื่อนไหวการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เทศบาลเมืองตาก (8-30 ก.ย. 52)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2552 เวลา 10.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1240 ท่าน