แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัตราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปี 2551  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2552 เวลา 12.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1153 ท่าน