อบต.ยกกระบัตร)ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2556 เวลา 10.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 306 ท่าน