อปท.ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ในระบบ Info  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2556 เวลา 14.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 335 ท่าน