อบต.แม่อุสุ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานสน่วนตำบล จำนวน 17 ตำแหน่ง ดังนี้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2552 เวลา 14.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1173 ท่าน