(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านผาผึ้ง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ค. 2556 เวลา 10.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 367 ท่าน