(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าบ้านแม่ละเมา-บ้านปางส้าน อ.แม่สอด จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ค. 2556 เวลา 10.53 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 335 ท่าน