(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ค. 2556 เวลา 12.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 357 ท่าน