(ทต.แม่ต้าน)ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมตั้ง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2556 เวลา 11.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 327 ท่าน