(อบต.ขะเนจื้อ)ประกาศสอบราคจ้างเหมาโครงการต่างๆ รวม 2 โครงการ(เพิ่มเติม)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2556 เวลา 11.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 268 ท่าน