(อบจ.ตาก)ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสาร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2556 เวลา 11.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 300 ท่าน