ต้อนรับคณะปั่นจักรยาน 73 จังหวัด 179 วัน 8,666 ก.ม. "ฉันรักประเทศไทย"  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2552 เวลา 16.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1288 ท่าน