(ทต.หนองบัวใต้)ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ซอยข้างวัดดงปู ม.4 บ้านดงปูและโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านท่าเล่ ม.5 บ้านท่าเล่ ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2556 เวลา 14.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 318 ท่าน