(อบต.วังหมัน)ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมแพและระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมอเตอร์ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2556 เวลา 14.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 312 ท่าน