(ทม.ตาก)ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในเขตตำบลหนองหลวง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2556 เวลา 11.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 306 ท่าน