สรุปผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2556 เวลา 15.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 639 ท่าน