(ทต.แม่กลอง)ประกาสสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยะแมะเหนือ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ค. 2556 เวลา 11.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 355 ท่าน