(อบต.โมโกร)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ ๕ บ้านวะเบยทะ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ค. 2556 เวลา 13.28 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 307 ท่าน