การจำหน่ายอาหารพื้นบ้านของคนเมืองตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ต.ค. 2552 เวลา 11.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1911 ท่าน