กำหนดการส่งมอลรถยนต์ดูดฝุ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ต.ค. 2552 เวลา 14.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1002 ท่าน