(ทต.ทุ่งกระเชาะ)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2556 เวลา 13.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 334 ท่าน