ด่วนที่สุด การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. ในคกก.กลางพนง.ส่วนตำบลทชแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 22 ต.ค.2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ต.ค. 2552 เวลา 11.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1263 ท่าน