(อบต.แม่สลิด) ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พํฒนาเด็กเล็ก ประจำงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2556 เวลา 08.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 485 ท่าน