ติดตามรายงานการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ณ วันที่ 31 ก.ค.2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2556 เวลา 11.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 465 ท่าน