ผลการติดตามรายงานการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ข้อมูล ณ วันที่ 1 ส.ค.2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ส.ค. 2556 เวลา 15.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 348 ท่าน