ผลการติดตามรายงานการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ข้อมูล ณ วันที่ 2 ส.ค.2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ส.ค. 2556 เวลา 10.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 289 ท่าน