ขอเชิญร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2552 วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ต.ค. 2552 เวลา 11.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1114 ท่าน