(อบต.สามเงา)ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านสามเงา ม.2  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ส.ค. 2556 เวลา 14.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 411 ท่าน