อบต.แม่หละ ขอให้ลงข้อมูลการจัดเก็บภาษีของ อปท.ในระบบ info กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2556 เวลา 13.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 407 ท่าน