(อบต.ช่องแคบ) ประมูลจ้างด้วยระบบอืเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)เลขที่ E ๓/๒๕๕๖ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2556 เวลา 14.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 359 ท่าน