(ทน.แม่สอดป ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑๓/๒๕๕๖ การจัดซื้อวัสดุในการจัดซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2556 เวลา 14.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 408 ท่าน