(ทต.ทุ่งกระเชาะ)สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบกระบะเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2556 เวลา 14.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 407 ท่าน