ด่วนที่สุด รายงานผลการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2556 เวลา 15.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 739 ท่าน