(ทน.แม่สอด) ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑๑/๒๕๕๖ การจัดซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2556 เวลา 10.42 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 282 ท่าน