(ทต.สามเงา)ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ หมู่5 ตำบล สามเงา จังหวัด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสื เลขที่ E๒/๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2556 เวลา 11.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 281 ท่าน