(อบต.วังหิน)ประกาสสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงการสูบน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2556 เวลา 11.16 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 339 ท่าน