(ทต.แม่ตาว) ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ตาว  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2556 เวลา 11.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 399 ท่าน