รายงานกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2556 เวลา 14.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 355 ท่าน