(อบต.ช่องแคบ)ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๓/๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2556 เวลา 13.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 352 ท่าน