(อบจ.ตาก)ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2556 เวลา 14.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 329 ท่าน