(อบต.หนองบัวเหนือ)ประกาศสอบราคาจ้าง ครั้งที่ ๒ จำนวน ๖ โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2556 เวลา 11.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 370 ท่าน