(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโวล่าเซลล์ บ้านห้วยเหลืองฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2556 เวลา 11.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 268 ท่าน