(อบจ.ตาก)ประกาสสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บ้านตะพิเดอ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2556 เวลา 11.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 291 ท่าน