(อบต.วังจันทร์)ประกาสสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2556 เวลา 11.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 424 ท่าน