ด่วนที่สุด รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ที่จัดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2556 เวลา 14.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 459 ท่าน