(ทน.แม่สอด)ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ี่E ๑๒/๒๕๕๖ การจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง ๕ โรงเรียน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2556 เวลา 15.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 378 ท่าน